Välkommen till KS Consulting

Om mitt företag

Jag har 25 års erfarenhet inom produktions- och projektledning från industrin. Jag har nu verkat som konsult sedan år 2005. Tack vare en lång arbetserfarenhet ser jag utvecklingsfrågorna ur en praktisk synvinkel. Jag söker lösningar, som är möjliga att implementera och använda i den dagliga verksamheten.

Ett företag eller en organisation består av många pusselbitar. Det är viktigt att pusselbitarna hamnar på rätt plats. Mitt företag vill i samarbete med personalen bidra till att pusselbitarna bildar en bra helhet.

Företaget är också Trafiksäkerhetsverket Trafis godkända utbildningscentrum för fortbildning av yrkeschaufförer.

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

hidden

Aktuellt

Vänligen bekanta er med skolningarna inom arbetarskydd och  arbetssäkerhet

Säkerhetsledning

Riskbedömning på arbetsplatsen

Arbetarskyddet för förmän

Målgrupper: Chefer, förmän, arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige

Arbetssäkerhetskort

Jag har hållit ca 170 kurser i arbetssäkerhetskortet på svenska, finska och engelska. Möjlighet till chaufförernas yrkeskompetensdag (CAP).

 

NYHETER

SAFETY START

En halvdags skolning för förmän och arbetarskyddsfullmäktige i arbetarskyddet. Skolningen sker i företagets egna utrymmen. Ta kontakt för närmare information!

tjänster

Optimering av företagets processer

- Genomgång av företagets processer
- Kvalitetsledningssystem
- Kvalitet, miljö och arbetarskydd (ISO och OHSAS)
- Lean Production 5 S
- Produktionsekonomi
- Personalutveckling
- Förmansutbildning
Läs mera här!

 

Projektledning

- Projektledning vid investeringar i maskiner och byggnader
- Projektledning vid olika typer av utvecklingsprojekt
Läs mera här!

 

Miljö och energi

- Miljörapportering och miljötillståndsansökningar
- Miljö- och energiutredningar (Motivas “L” energikonsult )
- Driftsledarkompetens för ångpannecentral
Läs mera här!

Arbetssäkerhet

- Certifierad utbildare av arbetssäkerhetskort (inkl. CAP dag)
- Kvalitetsledningssystem enligt OHSAS 18001
- Arbetarskyddsverksamheten och lagstiftningen på arbetsplatsen
- Verksamhetsprogram inom arbetarskyddet
- Riskbedömningar och riskmanagement
- Räddningsplaner
Läs mera här!

 

Skolning

- Arbetarskydd och arbetssäkerhet
- Arbetssäkerhetskort (CAP dagar för yrkeschaufförer)
- Hygienkompetenstest
- Ledarskapsutbildning
- Förmansutbildning
Läs mera här!

 
 

Nätverk

Management Institute of Finland (MIF Oy)

(tidigare Institutet för Ledarskap JTO)

Vasa vuxenutbildningscenter

Merinova Vasa

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Referenser

De mest betydande referenserna: